انجمن علمی اپتومتری ایران
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن علمی

 گزارش جلسه هیئت مدیره در روز سه شنبه مورخ هیجدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران با حضور اعضای هیات مدیره برگزار گردید. در این جلسه موارد مطروح طبق دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص پی گیری برخی مشکلات صنفی، برگزاری وبینارهای علمی، تعیین کمیته برگزاری انتخابات آتی هیات مدیره و نحوه عملکرد کمیته حقوقی انجمن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران


تاریخ درج : چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۶/۱۹  | نویسنده : مدیر | تعداد بازدید : 25