انجمن علمی اپتومتری ایران
گرامی داشت ششم شهریور، روز اپتومتری

هنر تو بازآفرینی خلقت است!

 دستان تو دستان خداوند برای آفرینش مجدد است! 
برای بهبود دیدن و لذت بردن از زیبایی های خلقت!
 تو دریچه ای از نور را بر روی کالبد افراد باز می کنی! 
ششم شهریور ماه۶/۶  روز ملی اُپتومتری را به تمام دانشجویان و همکاران محترم اپتومتریست تبریک عرض می نماییم.
 عملتان بروز و دستانتان پر توان باد 
 «انجمن علمی دانشجویی اپتومتری»

تاریخ درج : جمعه, ۱۴۰۰/۰۶/۰۵  | نویسنده : مدیر | تعداد بازدید : 106