انجمن علمی اپتومتری ایران
دوره های غیرقانونیِ آموزشیِ خارج از وزارت بهداشت برای ساخت عینک یا هر عنوان دیگر

 شرکت در کلاسهای تبلیغ شده توسط اتحادیه ها هیچ حقی در صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی ایجاد نکرده و باعث زیان مالی شرکت کننده خوهد شد.  

روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ درج : دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۶/۱۷  | نویسنده : مدیر | تعداد بازدید : 23