انجمن علمی اپتومتری ایران
تبریک روز جهانی بینایی

 دومین پنج شنبه اکتبر هر سال را سازمان بهداشت جهانی(WHO) و نظام جهانی اپتومتری (WCO) به عنوان روز جهانی بینایی نام گذاری کردند امسال ۲۲ مهر، مصادف با ۱۴ اکتبر، روز جهانی بینایی است

روز جهانی بینایی یادآوری اهمیت بینایی به عنوان یک موهبت الهی است. روز آگاهی بخشی به مسولین و متخصصین این امر ،شامل اپتومتریست ها و افتالمولوژیست ها، در خصوص مسئولیتی که در این امر خطیر دارند و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه که از بینایی خود، این موهبت خدادادی محافظت نمایند ، به بینایی خود احترام بگذارند و طبق شعار امسال روز جهانی بینایی، به بینایی خود عشق بورزند.
اپتومتریست های ایران به عنوان پیشگامان عرصه سلامت بینایی در تمام سطوح شبکه بهداشت در مراکز دولتی ، خصوصی، غربالگری های بینایی انجمن ها و فعالیت های خود جوش مردمی جانانه و با عشق تلاش می کنند تا با پیشگیری از نابینایی، بینایی را به مردم شریف ایران هدیه نمایند
روز جهانی بینایی روز به صدا در آوردن زنگ هاست، زنگهایی که این پیام را می رسانند که نباید مردم را از توانمندی ها و قابلیتهای موجود اپتومتریست ها برای پیشگیری از نابینایی محروم ساخت
 
روابط عمومی انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ درج : پنجشنبه, ۱۴۰۰/۰۷/۲۲  | نویسنده : مدیر | تعداد بازدید : 52