انجمن علمی اپتومتری ایران
یکشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵
پیام تبریک به قبولی های آزمون دکترای تخصصی اپتومتری سال 1395 : گسترش فضاهای آموزشی برای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی یکی از نشانه های رشد و پیشرفت یک علم در...    |    کارگاه یک روزه تجویز عینک در کودکان به مناسبت روز جهانی بینایی : به نام خدا گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تقویت و ارتقاء بنیه علمی و عملی همکاران و...    |    همایش علمی و عملی تازه های عدسی های تماسی : به نام خدا انجمن اپتومتری خراسان به مناسبت روز جهانی بینایی در تاریخ 23-22 مهر ماه همایش علمی و عملی تحت...    |    انتخاب استاد گرانقدر چناب آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی به عنوان برگزیده کشوری گروههای توانبخشی سراسر کشور : به نام خدا امروز ششم شهریور ماه 1395 به مناسبت روز پزشک، استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی به...    |    پیام تبریک انجمن علمی اپتومتری ایران به مناسبت روز پزشک : "تبریک روز پزشک" به پاس بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا، ستاره پر فروغ عرصه پزشکی در ایران اول شهریور ماه هر...    |