انجمن علمی اپتومتری ایران
... |     پیام دبیر اجرایی اولین کنگره مجازی انجمن علمی اپتومتری ایران : پیام دبیر اجرایی اولین کنگره مجازی ( بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران) ضمن عرض سلام خدمت اساتید ... |     اطلاعیه برگزاری مجازی بیست و سومین کنگره سراسری اپتومتری ایران : اطلاعیه برگزاری کنگره مجازی اپتومتری ایران طبق اعلان سرکار خانم نکونام،دبیر اجرایی بیست و سومین کنگره سراسری اپتومتری ایران، ... |     فراخوان کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران : فراخوان کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم اپتومتریست می رساند: کلیه اعضای پیوسته ... |     تبریک روز پدر : خوشا به حال آنكه به بندگان خدا نيكي كند و براي آخرت خود زاد و توشه برگيرد. میلاد باسعادت ... |     تخصیص سهمیه نشریه علمی - حرفه ای انجمن علمی برای دانشجویان عزیز اپتومتری : تخصیص سهمیه نشریه علمی-حرفه ای انجمن علمی برای دانشجویان عزیز اپتومتری احتراما بجهت درخواست دانشجویان محترم اپتومتری و موافقت سردبیر و